Svensk TV "Hemma hos arkitekten" Martina Eriksson, utdannet fra BAS og KTH

Episode 1 er om BAS arkitekt Martina Eriksson som arbeider og bor på Gotland, i dette programmet blir flere av fokusområdene til arkitektutdanningen i Bergen flott belyst, Martina gikk på Bergen Arkitekthøgskole fra 1992-1995. Hun er utdannet arkitekt fra BAS og KTH i Stockholm, med eksamen fra KTH i 1998, men ilegger tiden på BAS stor betydning for den arkitekten hun har blitt.