Artikkel om diplomprosjekt i Bergens Tidende 03.09.18

Kazhben Rashid Trones sitt diplomprosjekt "CODE 6 -Examining an architecture that guards, provides trust, assurance, and comfort when it was once was taken" blir omtalt i BT. Les mer!

Se artikkelen her.