SHot - spørreundersøkele om studenters trivsel og helse

6. februar sender Studentsamskipnadene ut SHoT, en spørreundersøkelse om studenters trivsel og helse. Undersøkelsen går ut til alle norske heltidsstudenter under 35 år. Undersøkelsen vil være åpen til midten av mars, med to purringer underveis i perioden. BAS oppfordrer alle til å besvare undersøkelsen.