Åpen forelesning onsdag 29. november kl. 1430 "Om prosjektet bygg UDENFOR, i samarbejde med frivillige og hjemløse som skal bygge husene sine selv." ved: Kim Pretzmann Olesen, arkitekt og tømrer