Opa førelesning onsdag 23. august kl. 1430-1530: Informasjonsmøte om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en konkurranse som fremmer og hedrer unge og nyskapende designere og arkitekter. Søknadsfristen er 5. september kl. 12.00. Du kan søke som student eller innen fem år etter endt utdannelse. Konkurransen er gratis og blir grundig vurdert av en tungt sammensatt fagjury med representanter fra bransjen. Vinnerne av konkurransen blir feiret på DOGA 15. november 2017, sammen med mottakerne av tilsvarende konkurranse for etablerte utøvere.

Hvorfor bør du søke?

DOGA vet at det er de unge utøverne som skal skape framtidas løsninger. I konkurransen får du mulighet til å vise frem dine beste prosjekter for design- og arkitekturbransjen, næringslivet, offentlig sektor og pressen. Vinnerne og de beste bidragene presenteres i en utstilling på DOGA, er en del av programmet på prisutdelingen, blir omtalt i pressesaker og på DOGAs nettsider.

 

Velkommen til informasjonsmøte!

Kaja Solgaard Dahl kommer for å snakke om prosjektet ”Taputti and the Sea”. Kaja vant konkurransen i 2016. Hun jobber som designer og driver i dag Atelier Kaja Dahl (www.atelierkajadahl.com). Kaja har en mastergrad i Design for Luxury and craftsmanship fra ECAL, en bachelor fra Beckmans college of Design og en bachelor i markedskommunikasjon fra BI.

Caroline Olsson fra DOGA vil fortelle om hvordan du søker konkurransen.

Du kan også lese mer om konkurransen på www.doga.no 

 

Kontaktperson:

Caroline Olsson
co@doga.no / +47 916 24 612