BAS deltar på Forskningsdagene i Bergen

Torsdag 28. september blir det åpen visning av takhagen på Landås som 2.klasse ved BAS jobbet med våren 2017. Les mer!

Verdien i kommunikasjon på tvers av generasjonene gjennom en takhage

Tid: Torsdag 28. september kl. 18.00-19.00

Sted:  Landås Menighets Eldresenter, Landåsveien 26, på siden av bygget er der en utvendig åpen trapp opp til takhagen.

Velkommen til et samarbeidsprosjekt for hageglede og dyrking av mat på taket til Landås Menighets Eldresenter.

Bergen Arkitekthøgskole inviterer til åpen visning av takhagen på eldresenteret. Takhagen er blitt til via et samarbeid mellom LME, Landås Menighets Eldresenter, Bærekraftige Liv Landås og Bergen Arkitekthøgskole.

Takhagen er utformet som en dyrkbar hage, med krydderplanter som dufter, masse jordbær, ulike grønnsaker med mer. Utformingen av hagen og høyder på plante kassene er bestemt ut i fra en variert brukergruppe, slik som for eksempel rullestolbrukere og barnehagebarn. Blant annet er Sollien Barnehage invitert inn til å besøke og bruke hagen. Her er det blant annet grepet tak i verdien av et samspill mellom eldre og yngre og verdien av et grønt tilbud for de eldre.

Takhagen er utformet og bygget av 2. klasse studenter på BAS i et klientkurs 2017. Ansvarlig lærer Susanne Puchberger.