3. årsstudentar presenterte på RØST konferanse 10.mai

Bergensklinikkenes jubileumskonferanse i mai 2016 hadde fått tittelen "RØST" nettopp for å fremme brukerstemmen i rusfeltet. Christian Solbakken, Kristine Reppe, Karoline Kolby og Sveinung G. Havn presenterte sine prosjekt fra i vår som omhandler nettopp rusmisbrukere som klienter. Studentene stilte opp og holdt presentasjon foran en fullsatt sal. Tilbakemeldingen fra arrangøren er udelt postitiv, " Studentene hadde fantastiske presentasjoner og vi opplevde at brukerstemmen var tydelig i alle prosjektene. Dette var nye toner for de mange fremmøtte og det har skapt stor begeistring både blant fagfolk, brukere og pårørende. Dette er brukerstyrt innovasjon og vi er svært takknemlige for at dere ble med i prosjektet RØST".

Fra RØST konferansen sin utlysning:

Sammenlignet med andre land, er Norge progressivt når det gjelder å utarbeide politikk og strukturer som gir pasienter og brukere rett til å påvirke og medvirke i egen behandling. Likevel vet vi at hverdagen ikke alltid oppleves sånn. Noen opplever kanskje det motsatte? Kanskje føles det som om beslutninger tas over hodet på en, og at medvirkning og empowerment bare er fine ord på et papir. Men noen ganger ønsker vi kanskje at andre tar beslutningen for oss? Brukermedvirkning er ikke et statisk begrep. Målet må være å stadig jobbe for at alle blir hørt og at alle blir aktive aktører i eget liv. Derfor er målet med RØST å vise frem innovasjons- og utviklings prosjekter hvor brukernes RØST tydelig skal høres gjennom prosjektene. Vi samarbeider med arkitekthøgskolen i Bergen, Kunst- og Design høgskolen, samt HEMIL senteret på Universitetet i Bergen. 
Konferansens tre hovedtema: 1. innovasjons & utvikling, 2. brukermedvirkningskompetanse og menneskerettigheter 3. Brukernes egne historier i bilder. Konferansen vil blant annet bestå av en utstilling med studentprosjektene som lages i samarbeid med brukerne