Artikkel i Stavanger Aftenblad om hytteprosjektet til BAS arkitektene William Aarsland og Olav Vidvei

Vidvei & William Arkitekter sitt første prosjekt var påbygg til eksisterende hytte i Sirdal. 

Les om prosjektet her.