NLA fagdag i Bergen - BAS diplomprosjekt del av utstilling

I forbindelse med NLAs fagdag i Bergen stilles det ut visjonære og nytenkende landskapsprosjekter fra Bergensområdet. Utstillingen skal gjenspeile temaet by og landskap 2065. Det blir en fin blanding av ferdigbygde prosjekter, kontortegnete prosjekter og diplomoppgaver. Pia Grung og Mateusz Perich sitt diplomprosjekt "My name is Dokken" fra 2014 er ett av bidragene. Vernissasje torsdag 16.april kl. 20 i Robot-butikken.

Diplomprosjektet "MY NAME IS DOKKEN" av Pia Grung og Mateusz kan du se her.  

For program og mer info

NLAs fagdag vil bli arrangert i Bergen, fredag 17. april. Tema er «By & Land(skap) 2065». 

Årsmøtet 2015 arrangeres samme sted, lørdag 18. april. 
STED: Scandic Hotel Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

HVA SKJER I BERGEN? 
16.4: Utstilling: Vernissasje på Robot, Domkirkegt. 4, torsdag 16.4 kl. 20-22.
17.4: Fagdag m/After-Land: Forfriskninger (gratis mineralvann og øl) & mingling på konferansehotellet. 
17.4: Middag & fest fra kl 19 på Litteraturhuset, Skostredet 5
18.4: Årsmøte kl 9.30-. Last ned årsmøtesakene her
18.4: Befaringer kl 14-17: 
1) Befaring langs del av Bergen sjøfront fra Puddefjorden til Damsgårdsveien. Ta med gode gåsko. 
    Kontakt: Arne Smedsvig, arne@smedsvig-landskapsarkitekter.no
2) Guidet fjelltur via Løvstien og Barnas Naturrom til Løvstakken. Ta med lette fjellsko. 
    Kontakt: Rolf Søderstrøm, rolf.soderstrom@vegvesen.no og Inger Hageberg, ingerha@gmail.com 

PÅMELDING til alle aktivteter via deltager.no - innen 10. april 2015 kl 12.00

OVERNATTING: 
Det er reservert rom på Scandic Hotel Ørnen benytt booking-kode: BNLA170415, og på Hotel Augustin fram til fredag 6.3.2015. Ikke bestilte rom frigis etter det. 
Overnatting gjøres opp av hver enkelt ved utsjekk, med mindre annet er avtalt med NLA.

PROGRAM FAGDAG 17.4 (last ned pdf)
08:00 - 09:00   Registrering 
09:00 - 09:25   Kunst. Musikk og poetisk kraft. Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez, Kom an`til framtida
09:30 - 09:40   Åpning ved president i NLA Aase Margrethe Hørsdal 
09:45 - 10:15   Landskapsprogram for Norge 2015-2065 
v/landskapsarkitekt MNLA Alf Haukeland, Asplan Viak. Internasjonale trender og samarbeid; Viktige nasjonale planoppgaver; Regionale og kommunale oppgaver, ansvar for by & landskap, plan og forebyggende beredskap, energi, klima og miljøaspekter; Hvilke perspektivprosjekter med statlig finansiering bør iverksettes; Interessante ambisjoner og prosjekter som går i klima, miljø og energivennlig retning
10:20-10:50    Hvilke krav vil miljøbasert planlegging stille? 
Eksempler fra Oman og Tyrkia. Om inter- og flerdisiplinært samarbeid, forutsetninger for å lykkes. Hva skal profesjonsutdanningene også legge vekt på? Arkitekt/urbanist/skribent/sensor mm. NTNU/AHO Øystein Grønning, MIGRANT AS   architecture+urbanism     

10:55-11:25    Pause ca. 20 min 

11:25-11:55  Migrasjon: Alle nye landsmenn. 
Hvordan møte, ta vel i mot og leve sammen med. Utfordringene til planleggere, urbanister, arkitekter og landskapsarkitekter. 
Folkevalgt for SV i Oslo 2003 - 2012, nå programleder i bydel Stovner, Andreas Mjærum Behring   
12:00-12:35  Landemerker. Er naturen et sted? 
Refleksjon over kategorier, bærekraft, tanker om miljø, stedets kulturhistorie, formålet med Nasjonale turistveger, verdier og effekten av det vi bygger for det vi tenker. Og omvendt. Ingerid Helsing Almaas, redaktør i Arkitektur N

13:00-14:00  Lunsj, mingling med foredragsholdere kolleger, sponsorer og utstillere

14:00-14:35  Klimaendring og praktisk blågrønn byutvikling. 
Klimautfordringer og strategiske grep i urban hydrologi, med eksempler fra Bergen; Mindemyren            (transformasjon av sentrumsnært nærings- og boligområde. Smålungeren, sentrum sitt viktigste p-anlegg plassert under vann, Damsgård vassdrag og park, Løvstien ny fjellvei under anlegg på vestsiden av Bergensdalen mm. Senioringeniør Marit Aase VA etaten Bergen kommune 
1445-1459    Pause og gruppering  

15:00-16:30   PARALELLE SEMINARER i konferansesalen og to møterom

DELSEMINAR 1:   Naturkatastrofer – begrensninger, men også nye muligheter
Naturkatastrofer medfører store omveltninger både for folks liv og helse, lokalsamfunn og natur og landskap. Kan vi gjøre noe i forbindelse med forebygging og/ gjenoppbygging som vil gi nye muligheter og positive ringvirkninger med god og målretta planlegging og gjennomføring av tiltak? 
15:00-15:05   Innledning: Tema og opplegg for delseminaret
15:05-15:25   Klimaendringer. 
Kan nye krav til arealbruk og forebygging av naturkatastrofer gi  nye muligheter i forbindelse med planlegging og utforming av våre byer og tettsteder og komme folk og miljø til gode? Siss-May Edvardsen, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
15:25-15:55   Tre katastrofer på to år. Hvordan takle mange katastrofer på kort tid og hvordan komme seg videre. Ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal kommune, Indre Sogn
15:55-16:15   Dynamisk landskap – risikoreduserende tiltak. Prosjekteksempler ved landskapsarkitektene Charlotte Hvidevold Hystad og Stine Biustøyl Askje
16:15-16:30 Spørsmål og diskusjon
Tilretteleggere: William Bull, Anna Wathne, Lilli Mjelde
 
DELSEMINAR 2: Folk vil – vil du? 
Bærekraftige liv på Landås jobber for å redusere vårt økologiske fotavtrykk, og startet i nabolaget med å gjøre ting som er gøy. De mener at det er bedre med mange små trivelige handlinger som skaper endringer, fremfor å jobbe med holdninger som skal skape handlinger. Dette bygger nye samfunnsstrukturer og flere nivåer av kompetente nettverk. Naboer ender opp med å konkurrere om å bruke minst mulig bensin ved å kjøre miljøvennlig, fremfor å konkurrere om å ha den nyeste og flotteste bilen. Vi ønsker å la deltagerne få ta del i, og bli inspirerte av suksesshistorien til Bærekraftige liv på Landås.
15:00    Velkommen og introduksjon 
15:02 – 15:35    Inspirasjonsforedrag om grasrotbevegelsen ved Agnes Tvinnereim.  
Gjennomgang av ulike aspekt ved arbeidet, organisering, de ulike nivåer.
15:35 – 15:45    Overgang til OPEN SPACE, ledet av Agnes. Innmelding og valg av tema til diskusjonsgrupper. Inviterte ”topp-byråkrater” blir introdusert som deltagere i samtalene. 
15:45 – 16:15    OPEN SPACE - Samtaler der deltakerne har fordelt seg etter innhold som de har engasjement for. Forventer temperatur. Agnes går rundt, fasiliterer. ”Byråkratene” fordeler seg i samtalegruppene. 
15:15 – 15:30    Oppsummeringer fra gruppene, har samtalene ført til nye nettverk eller handlinger/løsninger påbærekraftige utfordringer, i stor eller liten skala? 
16.30    Deltakerne & Agnes takkes av. 
Tilretteleggere: Kolbrun Oddsdottir, Karen Holst, Lars J. Berge  

DELSEMINAR 3:  Kjøpesenterstyrt stedsutvikling, byutvikling eller bare næringsutvikling?
15:00-15:05 Innledning: Tema og opplegg for delseminaret
15:05-15:25 Byintegrerte kjøpesentre, byutvikling eller næringsutvikling? Nasjonale og internasjonale trender. Morten Ragnøy Ednes, prosjektleder Norsk design- og arkitektursenter. 
15:25-15:45 Utvikling av Straume sentrum: Er det by vi bygger? ved Ernst Einarsen, adm.dir. Sartor Holding AS og Solveig Mathiesen, sivilarkitekt/master i urbanisme
15:45-16:00 Profittmaksimerende byutvikling– hva skjer i våre tettsteder (eksempel i Knarvik) Fredrik Barth, Asplan Viak Bergen
16:00-16:30 Plenumsdebatt med innledere i panel
Tilretteleggere: Mogens Lock Hansen og Arne Smedsvig

16:30-17:30 AFTER-LAND: Forfriskninger (gratis øl/mineralvann) og mingling med sponsorer og deltakere

19:00-01:30 MIDDAG & FEST på Litteraturhuset, Skostredet 5.

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:
Betomur, Dakantus, Elverdal, ERCO Lightning AS, Euroskilt, iGuzzini/Stolper, Kompan Norge AS, LOG AS, Louis Poulsen,Luminator AS, Miljø & Sikkerhet AS, Nola AB, Norfax AS, Stein & Gress, Streetlife Studio Scandinavia, Søve AS, Vestre AS,WESP AS, Wikholm AS.

LOKAL ARRANGØR NLA HORDALAND ved arrangørkomiteen:
Thurid Pulg (leder) thurid.pulg@vegvesen.no 
Sjur F. Hjeltnes (fagprogram) - sjur@abo-ark.no
Frode Røynesdal (økonomi) - frode.landskap@gmail.com
Inger Hageberg (festkomite) - ingerha@gmail.com
Linn Riise Handal (utstilling/grafikk) - lh@tagarkitekter.no
Mads Engh Juel (grafikk) - madsenghjuel@gmail.no