Lunsjforelesning om IAESTE-The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, torsdag 19. februar kl. 1200

IAESTE er en uavhengig, non-profit og ikke-politisk studentutvekslings organisasjon. Studenter innen teknologi og realfag får betalt, studierelevant jobberfaring og kulturell erfaring i utlandet. De formidler praksisplasser i utlandet for studenter ved høyere norske læresteder og praksisplasser i Norge for studenter fra utlandet. Presentasjonen er ved Jonas Virtanen Utvekslingsansvarlig IAESTE Bergen. I store auditorium.

 

Liste over jobber som er utlyst nå  finner du her: https://www.iaeste.no/portal/index.php?mod=exchange&dir=jobs&file=list

(Her finner du alle  jobber, spesifiser etter architecture og jobbene kommer frem)  
NB! Søknadsfrist 23. februar 

 

Vil du lese mer om  organisasjonen, gå inn på våre nettsider på: http://iaeste.no/