Image making workshop by AFAG, 25. and 26. April.

11.04.2013

Fellesførelesning 22.mai kl.14-16: Tarald Lundevall frå Snøhetta

10.04.2013

Møte om prokastinering i Studentersamfunnet

10.04.2013

Lecture about Health and Architecture, 16.April at 0930.

10.04.2013

REMINDER: Open lecture 10. April: Raumlaborberlin""Polylemma", from 14-16.

05.04.2013

Open Lecture 3. April: Urtzi Grau from New York- Fake Industries Achitectural Agonism: "You are on your own"

02.04.2013

Innslag på NRK.no om Barnas Byrom - lydinstallasjonar

02.04.2013

FutureBuilt2013 invitasjon til BAS studenter og ansatte

20.03.2013