Diploma ceremony and exhibition 2020

20.08.2020

BAS congratulates 29 new Masters in Architecture

30.06.2020

Diplomprosjekt fra 2018 i magasinet Kote

23.06.2020

Informasjon fra Lånekassen om tilleggslån korona

19.05.2020