Kunstprosjektet SALT på Sandhornøya i Gildeskål - med BAS professor Sigurdur Gunnarson

Kunstprosjektet SALT på Sandhornøya i Gildeskål får bred omtale i flere internasjonale aviser. Prosjektet er en kombinasjon av kunst, arkitektur, musikk og lokal mat og skal vise fram nordnorsk kultur i naturlige omgivelser. Det er den idylliske Langsanden i Gildeskål som er valgt som innramming for kunstinnstallasjonen som skal stå utstilt et helt år. BAS professor Sigurdur Gunnarson er involvert i prosjektet, som etter et år skal forflytte seg fra Sandhornøy til Grønland, Island, Canada og Russland.