Professor Harald N. Røstvik i Distriktsnyhetene.

Professor BAS Harald N. Røstvik om solenergi i NRK Dstriktsnyhetene NRK Rogaland 07.04.2014