Lærar ved BAS, May Elin Eikås Bjerck, er med i designkonkurranse om 40 milliarder kroner

May Elin Eikås Bjerck er plukka ut som ein av sju kandidatar i konkurransen om å utforme motiva på nye norske sedlar.


les artikkel i Aftenposten her.