Open førelesning 8. januar 2014 "Fleirtalsform" ved Prof.emeritus Svein Hatløy

Fellesforelesning i onsdag 08.01.2014, kl. 14.00-16.00. obligatorisk for 3.klasse , anbefalt for 1-2-3. klasse, lille auditorium.