Arkitekter for Klima

Signer opprop om å få klimaspørsmål på dagsorden i valgdebatten.

Arkitekter for Klima oppfordrer alle ansatte og studenter på BAS om å gå inn på http://arkitekterforklima.com/ og signere oppropet for å få klimaspørsmål på dagsorden i valgdebatten!

Arkitekter for klima er en del av Klimavalg 2013, som er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Les mer på nettsiden.